Veletrh ručních výrobků a 25. abilympiáda

Letošní Kreativ se opravdu vydařil, navzdory velkému počtu akcí ve městě, které probíhaly souběžně, se můžeme radovat ze stejné návštěvnosti, jako v loňském roce:) Reálně se zúčastnilo 35 vystavovatelů, kteří návštěvníkům nabídli 12 kreativních dílniček, byli opravdu skvělí a někteří, např. paní Sedláková poskytovala dílničky především pro soutěžící zdarma. 99procent vystavovatelů nám již nyní přislíbilo účast jak na podzimním kreativu v ČSOB Pojišťovně 30. 11., tak i na další abilmypiádě/kreativu 25. a 26. 5. 2018J. Jak je uvedeno níže, doprovodný program byl pestrý a moc děkujeme všem zúčastněným. Rádi bychom také poděkovali všem dobrovolníkům, spolupráce byla skvělá a vše, také díky skautskému oddílu Cassiopea pod vedením Vojty Vorla a hlavním dobrovolníkům Luboši Rejfkovi a Davidu Hejnovi, klapalo. Nezbývá mi říct nic jiného, než všem zúčastněným z celého srdce děkuji 🙂

GALERIE